↩شناخت سبکهای تاتو و آنالیز
↩شابلونسازی و برگرداندن طرح
↩بدون نیاز به مهارت در نقاشی و طراحی
↩شناخت و کار با دستگاه های به روز
↩ اصول بهداشتی پوست و اتاق تاتو
↩شناخت انواع سوزن و بیحسی
↩ شناخت انواع رنگ و ترکیب رنگ
↩طرز زدن کاور و اسکین سازی پوست
↩پاک کردن تاتو به چند متد
↩اجرای روی مدل زنده
↩آموزش و اجرای تمامی سبکهای تاتو بدن
از جمله : ⤵
پرتره,گریواش,مائوری,تریبال,داتورک,آبرنگی
( سه بعدی),فونت ,بیومکانیک,رئالیسم ،
اسکچ ورک، ژئومتریک, سورالیسم, نئوجاپنز لترینک و..